Κάντε like!
 
Γράφει ο Χαράλαμπος Πετράς, Ανθρωπολόγος, Ψυχολόγος, Life Coach

Coaching σημαίνει ανάπτυξη και αυτοβελτίωση, σε αντίθεση με πολλές άλλες μεταφράσεις που εντοπίζει κανείς στο διαδίκτυο. Σε ένα επόμενο άρθρο θα εξηγήσω λεπτομερώς τι συμβαίνει με την μετάφραση, εδώ ωστόσο θέλω να μείνουμε στην ουσία του πράγματος. Στην ουσία, δηλαδή στα συστατικά στοιχεία αυτού που περιλαμβάνει ο όρος Coaching. Το Life Coaching είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις έννοιες της ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσης, κάτι που αναδεικνύεται με σαφήνεια στις θεμελιώδεις αρχές του.
Ας δούμε μαζί αυτές τις αρχές:

 · Προσδιορισμός στόχων για ένα επιθυμητό μέλλον:  
 Το coaching είναι προσανατολισμένο στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνήθως ταυτίζεται απλώς με τον ορισμό στόχων και την επίτευξή τους, αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι του. Βεβαίως και θέλουμε να ορίσουμε και να πετύχουμε στόχους όμως το αποτέλεσμα μετά την επίτευξη των στόχων οφείλει να είναι το επιθυμητό μέλλον. Οραματισμός, στόχοι, επιθυμητό αποτέλεσμα, σημαίνει κίνηση προς τα εμπρός με θετικό πρόσημο και ενεργητικότητα, να ο πρώτος άξονας ανάπτυξης. 

·  
Προσωπικοί στόχοι και πόροι: Το επόμενο που μας διδάσκει το coaching είναι ότι, καταρχήν, οι στόχοι πρέπει να είναι αποκλειστικά δικοί μας χωρίς παρεμβολές από καταστάσεις και ανθρώπους. Δεν πρέπει δηλαδή στην στοχοθεσία αυτή να παρεμβάλλονται άλλα πρόσωπα με τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Κι όχι μόνο αυτό, οι πόροι και οι δυνατότητες για να επιτύχουμε όσα εμείς επιθυμούμε θα πρέπει να βρίσκονται στον δικό μας έλεγχο. Επομένως, κανείς δεν πρόκειται να πετύχει τίποτε αν δεν πρόκειται γι’ αυτό που πραγματικά θέλει, και τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει αν βασιζόμαστε σε ενέργειες άλλων για τις δικές μας επιθυμίες. Να κι ο δεύτερος παράλληλος άξονας ορθής ανάπτυξης. 

·
Υγιείς βάσεις: Για να προχωρήσουμε σε όλα τα παραπάνω, χρειαζόμαστε υγιείς βάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσουμε μια ρεαλιστική ανάγνωση του παρόντος που  βρισκόμαστε ώστε να εντοπίσουμε ελλείμματα, πόρους και δυνατότητες. Να  αναγνωρίσουμε το πού βρισκόμαστε τώρα, τι διαθέτουμε και τι θα χρειαστούμε για την επίτευξη των στόχων μας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ρεαλιστική αφετηρία που θα οδηγήσει σε ρεαλιστικούς στόχους, χωρίς υπερβολές και ματαιωμένες προσδοκίες. 

·  
Ανάπτυξη & Αυτοβελτίωση: Η αυτοβελτίωση είναι μια συνεχής διεργασία, μια σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό, περιλαμβάνει την παρατήρηση (observation) ακριβώς του εαυτού μας και τον αναστοχασμό πάνω στα βιώματά μας. Αυτό αρχικά συμβαίνει με την βοήθεια ενός coach και στη συνέχεια αφομοιώνεται ως ένας σταθερός τρόπος σκέψης.  Αυτοβελτίωση είναι η ικανότητα να μαθαίνω από την εμπειρία μου, να σχηματοποιώ τις θετικές συμπεριφορές, να τις επαναλαμβάνω και να τις εφαρμόζω και σε άλλα πλαίσια. Σε αυτή τη βάση, προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση αποτελούν αδιάσπαστα στοιχεία ενός συνολικού μοντέλου life coaching, το ένα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το άλλο και αλληλοεξαρτώνται. 

Το Life Coaching βοηθά στην οργάνωση και την υλοποίηση σχεδίων ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές. Οι αρχές αυτές δεν είναι κάτι αόριστο αλλά οι άξονες ανάμεσα στους οποίους υφαίνουμε τηνανάπτυξή μας, είναι τα πλαίσια που δίνουν νόημα στο περιεχόμενο των σκέψεων και των επιθυμιών μας. 
 Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.